Vorming en Toerusting

De onderstaande teksten zijn een herinnering aan de Cantorij, het Thomas Ensemble en de groep Beeldende Expressie, die nu hun toekomst zullen vinden in onze gezamenlijke de Noorderlichtgemeente

Thomascantorij .

Onder leiding van een cantor wordt medewerking verleend aan een aantal vieringen, zoals met Kerst en Pasen. De huidige cantorij-leden doen een dringend beroep op gemeenteleden, die redelijk kunnen zingen. Zowel vrouwen- als mannenstemmen zijn van harte welkom. De voorbereiding, maximaal 5 repetities, vindt plaats op woensdagavond van 19.30-20.30 uur in de Thomaskerk. Contactpersoon: Henny Rijerse  (tel. 6921590, e-mail rijerse@planet.nl).

Thomas-ensemble.

Elke dinsdagavond wordt er door de leden van het Thomasensemble met veel plezier samen muziek gemaakt. Een paar keer per jaar verleent het ensemble mede-werking aan kerkdiensten in de Thomaskerk.

Wie mee wil komen musiceren is welkom. Niveau: redelijke amateurs. Repertoire: barokmuziek van o.a. Pepusch, Telemann, Händel. Denkt u dat het iets voor u is? Kom dan een keer op proef meespelen, op dinsdagavond van 19.30-20.30 uur in de Thomaskerk. Contactpersoon Henny Rijerse  (tel. 6921590, e-mail rijerse@planet.nl).

ThomasensembleMei2011_DSC_0720_bewerkt-1.jpg

Hiernaast de negen leden van het ensemble, begin mei 2011.

Voorste rij: 

Henny Rijerse (viool),

Duco Stam (dwarsfluit),

Marianne van Praag (fagot),

Inge Davids (blokfluit)

Achterste rij:

Ange van der Veer (dwarsfluit),

Rein Aalten (piano),

Karien Guldemond (blokfluit),

Magda Beekes (orgel),

Theo van der Mast (blokfluit).

Beeldende expressiegroep

drieluik opstanding 2009 DSC_0070 cIn de beeldende expressiegroep geven we in beelden-vormen-kleuren uiting aan gedachten en gevoelens die bijbelteksten kunnen oproepen. We proberen te reiken naar wat achter de woor-den ligt, wat (nog) niet gezegd is, of misschien niet gezegd kan worden. Beeldtaal is een eigen taal naast poëtische taal of rationeel redeneren. Het kan je ontroeren zowel tijdens het schilderen als wanneer je er naar kijkt. Maar of de communicatie met de toeschouwer tot stand komt is niet zeker. Een uitbeelding kan op verschillende manieren worden begrepen. Die openheid, het niet gefixeerd zijn op één interpretatie, is ook de kracht ervan.

De manier waarop wij in een groep werken is, voor ieder die er aan mee doet, een bron van vreugde, soms een verrijking van je geloof. Vooral in het begin is het niet altijd makkelijk. Je denkt: 'Dat kan ik niet.' Toch groeien er gaandeweg beelden, die je alleen niet bedacht zou hebben. Het pretendeert niet 'kunst' te zijn, maar er gaat vaak wel iets van uit dat ook andere mensen aanspreekt. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Er wordt geen "talent" verwacht, wel enthousiasme en bereidheid om eigen creatieve mogelijkheden te verkennen. We krijgen begeleiding van een deskundige in beeldende technieken. Voor materiaal wordt gezorgd. Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 10. Vooraf opgeven is noodzakelijk. Wat het uiteindelijk kan opleveren staat onder andere in het fotoboek. Ook wordt vaak voor aparte feestdagen een project gestart. Data staan in de agenda.

Contactpersonen Inge Davids tel. 6920657 en Judith Schotman tel. 6925806

Engelen in de bijbel

De beeldende expressiegroep hield zich in de adventstijd 20112 bezig met een project Engelen.

Samen met ds. Rainer Wahl hebben we vier verhalen in het Oude en Nieuwe Testament verkend, waarin engelen in verschillende functies optreden. Voor elk van de vier adventszondagen proberen we een van die functies te verbeelden.

Op zondag 2 december, Eerste Advent, gaat het over de engelen die God op wacht zet als  Adam en Eva het paradijs hebben moeten verlaten. Het zijn beschermengelen die de mens met zijn kennis van goed en kwaad, moeten beschermen tegen de mogelijkheid van eeuwig leven.

Op zondag 9 december, Tweede Advent, representeren de twee cherubim op het deksel van de ark, waarin de stenen tafels met deTien Geboden liggen,  Gods verzoenende kracht. Zij beschermen de mens tegen machtsmisbruik.

Onze verbeeldingen worden geschilderd op grote zijden doeken, die als wapperende vanen in de kerk komen te hangen, elke week een andere.

Achterin de kerk staat vanaf de Eerste Adventszondag een bazuin-engel, die Gods lof verkondigt. Het doek met deze engel is gemaakt door Madelon de la Rive Box naar een middeleeuwse schildering van Fra Angelico. Zij is de ontwerpster van het onlangs gerenoveerde wandkleed “Gods geest zweefde boven de wateren” boven het liturgisch centrum. Zij heeft ons deze engel voor nu te leen gegeven.

_MG_4778 BeschermEngel1eAdvent.jpg_MG_4750 VerzoeningsEngel2eAdvent.jpgEngelen-project voortgang

Op de eerste en tweede adventszondag hebben zich twee engelen laten zien. Hun functies zijn beschermen en verzoenen zoals verbeeld door de beeldende expressiegroep.

Op de derde adventszondag verschijnt een lofprijzingsengel. Jesaja ziet zulke serafijnen om Gods troon cirkelen in het visioen waarin hij tot profeet geroepen wordt. Zij prijzen hem ook als wij mensen dat niet kunnen. Een van hen raakt Jesaja’s lippen aan met een gloeiende kool, zodat hij Gods bode kan worden.

Op de vierde adventszondag gaat het om een boodschapper-engel. De engel Gabriel reikt woorden aan aan Maria, die niet uit haarzelf komen. Deze engel is tegelijk ook de verbeelding van een engel die verwijst naar de ster van Bethlehem.

 

De Thomaswand

Hier ziet u de twaalf werkstukken die staan op de Thomaswand achterin de kerk.

De deelnemers van de beeldende expressiegroep hebben ieder hun persoonlijke invulling gegeven bij het verhaal uit Johannes 20.

De foto’s zijn gemaakt door Hans van der Jagt en voor publicatie bewerkt door Wim Davids

.

 

 

1 Lilo_MG_3428_bewerkt-1.jpg

 

2 Carolina_MG_3381_bewerkt-1.jpg

 

3 Inge_MG_3425_bewerkt-1.jpg

 

 

1 Thomas-tweeling-Didimus.

Na de dood van Jesus is er duisternis en vertwijfeling (zwarte vlakken)

-          De gedachten malen in het rond.

-          Berichten over de opstanding.

Hoop komt op (lichtere vlakken)

De tweeling strekt zijn handen uit om de wond van Jesus te voelen.

Het wordt licht

Lilo Glerum.

 

2 Door de wonden van Jezus, die wij net als Thomas soms zo graag zouden willen zien en aanraken, mogen wij genezing en vrijheid ontvangen.

Caroline Meijers

 

3 Thomas, en ik ook, ervaren de aanwezigheid van Jezus, waar mensen samen zijn en verhalen over hem verteld worden. Jezus verschijnt met de kwetsuren, die hij opgelopen heeft.

Het teken van brood en wijn herinnert mij daaraan.

Inge Davids

 

 

 

4 Yvon_MG_3378_bewerkt-2.jpg

 

 

5 Hendriet_MG_3390_bewerkt-1.jpg

 

 

6 Henny_MG_3398_bewerkt-1.jpg

 

 

4 Thomas als voorbeeld van de complete mens, voorzien van alle goede èn slechte kwaliteiten en - zoals het zou moeten zijn - helemaal in evenwicht.

Yvon van Logchem

 

5  Ongelooflijke Thomas: een veelzijdige kijk op geloven.

Ook voor nu.

Hendriët Wanders

 

6 Hij lijdt mee aan het lijden van de wereld. Maar tegelijkertijd heft hij het lijden op en draagt het weg. De menselijke schuld die z’n uitbarsting vindt in het geweld tegen de onschuldige wordt niet toegedekt maar wel verzoend. De tekenen blijven zichtbaar

Hennie Rijerse

 

 

 

7 Hans_MG_3383_bewerkt-1.jpg

 

8 Jan_MG_3396_bewerkt-2.jpg

 

9 Colly_MG_3394_bewerkt-1.jpg

 

 

7 Dit is het moment waarop weThomas zien in zijn verwarring. Hij vraagt zich af wat hij moet geloven. Toch is hij de moed niet verloren en kijkt hoopvol op.

Hans van der Jagt

 

8 Bespiegelend herken ik Thomas.

Jan Starreveld

 

9 De Zoektocht van Thomas (spontaan/ tweeling) naar de zin van het leven. De "zin" hangt niet af van de tijd of de plaats. Wel is het "aureool" van betekenis!

Colly Trouwborst

 

 

10 Mia_MG_3423_bewerkt-1.jpg

 

11 Judith_MG_3386_bewerkt-1.jpg

 

12 Wanda_MG_3387_bewerkt-1.jpg

 

 

10 Thomas valt neer op zijn knieën als hij de Heer ziet en Hem vereert.

Zijn Heer en zijn God grijpt zijn hand en zet hem rechtop.

Mia Voorhoeve

 

11 Tasten en toch zonder aanraking geloven.

Judith Schotman

 

12 Wanda Kuster Wels

 

 

 

 

De Liturgische doeken

De beeldende expressiegroep heeft in januari 2011 een kyrie-doek gemaakt (links) op verzoek van gastpredikant ds. Folly Hemrica.

Voor de tijd van Pasen hebben we een tweede doek erbij gemaakt en daarvoor is gekozen als thema Gloria. (rechts)

In het midden is de gehele opstelling van de wand te zien

kyriedoek.JPG

Kyrie

Kyrie&Gloria2011_DSC_0731_bewerkt-2.jpg

 

BeeldExprGloriadoekPasen2011.JPG

Gloria

 

Gloria-doek

Na het Kyrie-doek, heeft de beeldende expressiegroep ook een ander deel van de liturgie als thema genomen, het Gloria.

In de groep hebben we van gedachten gewisseld over de plaats en functie van het Gloria in de liturgie en over de inhoud. Het begint met het roepen om erbarmen met de noden in deze wereld en dat roepen gaat over in de lofprijzing. Het Gloria is niet los verkrijgbaar,maar is de keerzijde van het Kyrie. Het is “een én toch"(zie gezang 130).  Ook dankbaarheid is er een aspect van.

Midden in het donker van deze wereld klinkt toch de lofprijzing van alle kanten.  Dat is, wat het doek uitdrukt. Het zal voor het eerst in de Paaswake 2011 te zien zijn. Inge Davids

 

Wandkleed.

Het wandkleed dat al zo lang hangt in de kerkzaal (zie de afbeelding in de sectie “Interieur” van de tab “Historie”) is gerestaureerd.  Kom eens kijken.   Karien Guldemond  Tel. 691 96 97, thomaskerk@ziggo.nl

terug naar boven

 

Laatst bijgewerkt op 2014-07-01 10:23