Vieringen in de Thomaskerk

Kerkdiensten in de Thomaskerk

Vanaf september 2014 is de Thomaskerk voor de zondagse eredienst gesloten

Begrafenisdiensten

Voor het aanvragen van een begrafenisdienst richt u zich tot een ouderling of een der predikanten. Mevr. Ellen L.E. de Boom (ouderenpastor in de Oosterkerk wijkgemeente) kan net als elke andere daartoe bevoegde voorganger worden gevraagd zon dienst te leiden. Telefoon thuis 030-6924768, mobiel 06-2145 5852, e-mail ellen.deboom@kpnmail.nl. Adres: Groen van Prinsterenlaan 22  3705 HV Zeist

Stiltehoek

Sedert begin zomer 2011 is er tussen orgeltrap en zijramen een stiltehoek ingericht, waar men indiviueel of in groep kan zitten voor gebed en bezinning, en zo men wenst een kaars aansteken.

De vleugel

Sinds maart 2011 staat een prachtige vleugel in de kerkzaal. Iemand die vroeger in Zeist woonde en de Thomasgemeente een goed en gul hart toedraagt heeft hem geschonken aan de wijkgemeente. Deze vleugel gaat binnenkort mee naar de Noorderlichtkerk

Preken op schrift en op het web

De preken uit de Thomaskerk zijn, voor zover de voorgangers ze op schrift of schijf hebben, beschikbaar voor wie ze nog eens na wil lezen. De preken van de afgelopen weken liggen in de folderkast bij de ingang van de kerk en zijn meestal ook te vinden op deze website. Een aanvullende dienst wordt verzorgd door de Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) waar u alle diensten kunt terughoren.

terug naar boven